Servicii

Executări Indirecte

Urmarirea silită a bunurilor mobile/imobile, poprire.

Oferta reală de plată

Intocmirea procesului verbal/încheierii de constatare în cazul ofertei reale de plată.


Executări Directe

Evacuări, incredinţarea minorului, stabilirea domiciliului și programul de vizitare a minorului, puneri în posesie, predări de bunuri mobile sau imobile, etc

Constatare

Constatarea unor stãri de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

Măsuri Asiguratorii

Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

Notificări

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Recuperare Creanțe

Recuperarea pe cale amiabila a oricarui tip de creanțe.

Consultații

Consultații în legătură cu constituirea dosarelor execuționale pentru fiecare speță în parte.

Ai nevoie de serviciilor unor

Executori cu experiență?

Solicită o consultație gratuită