Onorariu

Onorariul și cheltuielile de executare silită se stabilesc de către executorul judecătoresc de comun acord cu creditorul. De asemenea, se stabilește de comun acord și suma care va fi avansată de creditor pentru declanșarea executării silite.

NOTĂ: SE ADAUGĂ 19% TVA LA PREȚURILE DE MAI JOS

ACTIVITATE PRESTATĂMINIMMAXIM
1. Notificarea și comunicarea actelor de procedură20 lei400 lei
2. Executări directe: – evacuări150 lei2.200 lei pentru debitor persoană fizică
4.400 lei pentru debitor persoană juridică
– încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului50 lei1.000 lei
– vizitarea minorului50 lei500 lei
– puneri în posesie, granițuiri, servituți, predări de bunuri etc.60 lei2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
– desființarea de lucrări sau construcții150 lei2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. Executări indirecte:
– urmărirea mobiliara a creanțelor
60 lei, pentru creanțe de până la 1.000 lei;
60 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei.
10% din valoarea creanței, pentru creanțe mai mici de 50.000 lei;
3% din valoarea creanței, pentru creanțe cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei;
2% din valoarea creanței, pentru creanțe cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei;
1% din valoarea creanței, pentru creanțele a căror valoare este mai mare de 100.000 lei.
– urmărirea imobiliară a creanțelor150 lei pentru creanțe de până la 1.000 lei;
150 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei.
10% din valoarea creanței, pentru creanțe mai mici de 50.000 lei;
3% din valoarea creanței, pentru creanțe cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei;
2% din valoarea creanței, pentru creanțe cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei;
1% din valoarea creanței, pentru creanțe a căror valoare este mai mare de 100.000 lei.
4. Poprire60 lei, pentru creanțe de până la 1.000 lei;
60 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei.
10% din valoarea creanței, pentru creanțe mai mici de 50.000 lei;
3% din valoarea creanței, pentru creanțe cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei;
2% din valoarea creanței, pentru creanțe cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei;
1% din valoarea creanței, pentru creanțe peste 100.000 lei.
5. Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin si cecuri150 lei400 lei
6. Constatarea unor situatii de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)100 lei2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
7. Vanzarea la licitație publică a bunului ce face obiectul împarțelii judiciare150 lei2.200 lei
8. Sechestrul asigurator100 lei1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9. Sechestrul judiciar100 lei1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
10. Poprirea asiguratorie100 lei1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
11. Proces verbal de ofertă reală50 lei350 lei
12. Orice alte acte sau operațiuni date prin lege50 lei200 lei
13. Confiscări10% din valoarea realizată10% din valoarea realizată
14. Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale20 lei200 lei
ACTIVITATE PRESTATĂMINIMMAXIM